Resources

Resources

Wezwanie do Modlitwy (PDF)

Czy czujesz się przytłoczony skutkami pandemii i potrzebujesz modlitwy? Jesteśmy tutaj, aby modlić się z Tobą i prosić Boga w Twoich intencjach.

Kim jesteśmy: Wolontariuszami z różnych parafii rozsianych po całej Archidiecezji Chicago. Czujemy się wezwani do towarzyszenia przez modlitwę każdemu, kto potrzebuje wsparcia w czasie niepewności i izolacji. 

Co oferujemy: Linię telefoniczną obsługiwaną codziennie na żywo w godzinach od 9 a.m. do 9 p.m., a także 24-godzinne połączenia poczty głosowej i poczty e-mailowej. Nasi partnerzy modlitewni są tutaj, aby modlić się z Wami, otwierać nasze serca na Boga, prosić Go o błogosławieństwo i pokój.

WE ARE AVAILABLE AT 312.741.3388 or [email protected] 


Do you feel overwhelmed by the effects of the pandemic and need a prayer? We are here to pray with you and ask God for your intentions.

Who we are: Volunteers from across the Archdiocese of Chicago who feel called to accompany anyone feeling the need to pray during this time of uncertainty and isolation.

What we offer: A phone line staffed from 9 a.m. to 9 p.m. daily, as well as 24-hour voicemail and e-mail connections. Our prayer partners are here to pray with you — opening our hearts to God, asking for his blessings and peace.

WE ARE AVAILABLE AT 312.741.3388 or [email protected]